Lõi lọc bông nén

0

  • Vật liệu: 100% PP (Polypropylen)
  • Kích thước: 10 inch (254 mm)
  • Đường kính trong: 28mm
  • Đường kính ngoài: 63mm
  • Áp suất hoạt động tối ưu: 1.5kg.cm3
  • Nhiệt độ hoạt động tối đa: 60oC