BDH 1 micron 20 inch Lõi nén Clean Green

Ms. Vy: 090 131 2207

  • Độ tinh lọc 1 micron x chiều dài 20 inch (508mm)
  • Là dòng hàng Lõi bông nén đặc biệt và cao cấp
  • Chất liệu: Polypropylen
  • Kích thước: đường kính ngoài 65mm x đường kính trong 30mm
  • Chiều dài 10 inch (254mm), 20 inch (508mm), 30 inch (762mm), 40 inch (1016mm)
  • Độ lọc: 0.5 micron, 1, 5, 10, 25, 50, 100 micron