Bông lọc bụi 15mm (G3)

  • Kích thước : 2×20 m
  • Trọng lượng : 300g/m2
  • Hiệu suất lọc : 85%
  • Nhiệt độ tối đa : 80-100 độ C