Cột composite 18×65 (tank FRP)

  • Tên cột: Composite 1865
  • Lưu lượng: 4,5 – 5 m3/h
  • Kích thước: 450 – 1620 (mm)
  • Xuất xứ : China
  • Công dụng : chứa vật liệu – lọc nước

HOT LINE: 090 131 2207 ( Ms. Vy )