Cột composite 21×62 (tank FRP)

  • Tên cột: Composite 2162
  • Lưu lượng: 5 – 6 m3/h
  • Kích thước: 525 – 1600 (mm)
  • Xuất xứ : China
  • Công dụng : chứa vật liệu – lọc nước

HOT LINE: 090 131 2207 ( Ms. Vy )