Cột composite 24×72 (tank FRP)

  • Tên cột: Composite 2472
  • Lưu lượng: 6,2 – 8,2 m3/h
  • Kích thước: 600 x1800 (mm)
  • Xuất xứ : China
  • Công dụng : chứa vật liệu – lọc nước

HOT LINE: 090 131 2207 ( Ms. Vy )