Cột composite 948 (tank FRP)

Cột composite 948 (tank FRP)

  • Xuất xứ : China
  • Công dụng : chứa vật liệu – lọc nước
  • Áp lực : tối đa 3 kgf/cm2

HOT LINE: 090 131 2207 MS. VY