Khung than hoạt tính dạng pleat

Ms. Vy 090 131 2207

  • Kích thước: dài x rộng x sâu gia công theo yêu cầu
  • Độ dày chuẩn 46mm khung nhôm đúc
  • Độ dày không chuẩn: khung nhôm chấn ( ví dụ 50mm, 75mm, 100mm)