Lõi lọc bông nén

0

  • Chiều dài lõi lọc: Từ 0.5 inch, 10 inch, 20 inch, 30 inch và 40 inch (1 inch=25,4 mm)
  • Đường kính trong 30mm;
  • Đường kính ngoài 60mm
  • Cấp độ lọc: Lõi bông nén có cấp độ lọc từ: 0.5 micron; 1 micron, 5 micron,10 micron, 25 micron, 50 micron,75 micron,100 micron
  • Áp lực làm việc tối đa: 2,7bar ở 25oC hoặc 1,4bar ở  60oC