Lõi lọc bông nén 10 Inch 0.5 Micron

0

  •  Chiều dài: 10 inch
  • Áp chênh lệch cần thiết: 35 PSI
  • Nhiệt độ: 90oC
  • Cấp độ lọc: 0.5micron