Lõi Lọc Bông Nén PP 20 Inch 0.5 Micron

0

  • Chiều dài: 20inch
  • Áp chênh lệch cần thiết: 35 PSI
  • Nhiệt độ : 90oC
  • Cấp độ lọc: 0.5micron
  • Đường kính trong 30 đường kính ngoài 60