Lõi lọc nén hàn quốc BDM 100 micron 20 inch

Ms. Vy: 090 131 2207

  • Dạng lõi: Lõi bông nén, Lõi gòn, lõi nén
  • Chất liệu: Polypropylen
  • Kích thước: dài 20 inch (500mm, 508mm, đường kính ngoài 623mm x đường kính trong 30mm)
  • Độ lọc ( giữ cặn) hạt 100 micron trở lên