Lõi lọc sợi quấn dài 5 inch

0

  • Vật liệu sợi : Polypropylene, cotton
  • Áp tối đa: 5bar
  • Đường kính ngoài: 2.4”(28mm),2.5”(63mm), 4.5”(115mm)
  • Đường kính trong: 1.1 “(28mm), 1.2” (30mm)
  • Cấp lọc: 0.5, 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100 µm
  • Vật liệu trục: Polypropylene hoặc thép không gỉ
  • Chiều dài lõi lọc: 5 inch