Vải lọc NMO

0

Thông số kỹ thuật:

  • Chất liệu: Nylon monofilament
  • Độ dày: 0.1 – 1mm
  • Trọng lượng: 18 – 150g/m2
  • Chịu nhiệt: 100oC
  • Cấp độ lọc: nhiều cấp dộ khác nhau từ 500micron, 400micron, 300micron, 200micron…30micron
  • Khổ: 0.5m, 0.7m, 1m, 1.2m, 1.5m, 2m
  • Chiều dài: 1 cuộn 100