Hạt nhựa trao đổi cation anion được sử dùng để làm mềm nước

Hạt nhựa cation trao đổi anion một mình có thể được sử dụng để loại bỏ các tạp chất hữu cơ hoặc loại bỏ nitrat.

Kết hợp hạt Mixbed để loại bỏ hầu như hoàn toàn tất cả các tập chất ion có trong nước cấp. Quá trình này được gọi là quá trình khử ion bằng hạt nhựa trao đổi ion. Nước sau khi lọc có chất lượng rất cao.

Trao đổi ion là một quá trình trao đổi nhanh chóng và thuận nghịch. Trong đó các ion tạp chất có trong nước được thay thế bởi các ion có trong một loại hạt nhựa trao đổi. Các ion tạp chất có trong hạt nhựa phải được định kỳ tái sinh để khôi phục lại nó dưới dạng ion ban đầu.

HẠT NHỰA TRAO ĐỔI CATION - ANION

Hạt nhựa Cation PUROLITE C100

40,000

HẠT NHỰA TRAO ĐỔI CATION - ANION

Muối hoàn nguyên hạt nhựa ovio

13,000