Lõi lọc nước là thiết bị thực hiện chức năng chính của hệ thống xử lý nước nói chung, máy lọc nước nói riêng. Dựa vào kích thước lỗ lọc mà được phân thành các loại lõi lọc, màng lọc ứng với chức năng lọc khác nhau:

  • Lõi lọc tinh: 1 – 5 micron. Có nhiệm vụ là dùng để loại bỏ các chất cặn bã có kích thước lớn hoặc các đại phân tử được tách ra khỏi các phân tử lớn hơn.
  • Lõi lọc vi sinh: 0,1 – 0,01 micron. Có nhiệm vụ là dùng để loại bỏ các xác vi sinh vật.
  • Lọc nano: 0,001  micron. Nhiệm vụ chính là dùng để loại bỏ triệt để các ion đa hóa trị và các chất hữu cơ phân tử và gần như là tất cả các virus
  • Lõi lọc RO ( Màng lọc thẩm thấu ngược ): 0,0001 micron Nó có thể lọc hầu hết các thành phần có trong nước như cặn lơ lửng, khoáng chất, icon, cacbuahydrat, ion, acid…