Lưu lượng kế (thiết bị đo lưu lượng) được sử dụng để đo lường lượng khối của một chất lỏng được chảy qua ống dẫn. Tỷ lệ lưu lượng khối được hiểu là khối lượng của chất lỏng chảy qua một điểm cố định trên mỗi đơn vị thời gian.

Đơn vị đo cơ bản của lưu lượng kế là GPM (gallon/phút) hoặc LPM (lít/phút), một số loại công suất lớn đơn vị đo là m3/h.

Dựa vào hình dáng của thiết bị đo lưu lượng, ta có thể chia nó làm 2 loại: 

+ Dạng tròn: dùng để xác định lưu lượng dòng chảy ở một vị trí nhất định, được nối trực tiếp vào đường ống. 

+ Dạng vuông: dùng để quan sát độ lệch pha của dòng chảy, được lắp trong tủ điện hoặc tủ điều khiển.