KHỬ PHÈN SẮT MANGAN

Nguồn nước bị ô nhiễm nhất là nguồn nước giếng khoan. Phổ biến đối với những người dân ở vùng nông thôn và ngoại thành bị nhiễm phèn, sắt, có mùi bùn… Thì vật liệu lọc quan trọng giúp xử lý các tác nhân ô nhiễm trên.

Ứng dụng KHỬ PHÈN SẮT MANGAN :
– Dùng trong xử lý nước bị ô nhiễm sắt , mangan.
Được dùng trong xử lý nước thải, nước giếng khoan, lọc nước sinh hoạt..
– Có tác dụng lọc các thành phần lơ lửng có kích thước hạt nhỏ không có khả năng kết tủa khi để lắng tự nhiên….