TIÊU CHUẨN CỘT COMPOSITE OVIO

CỘT LỌC COMPOSITE OVIO NSF là tổ chức giám định độc lập do WHO đứng đầu, có chức năng kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng sản phẩm để đảm bảo cho người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm an toàn theo đúng như quảng cáo của nhà sản xuất. NSF đại diện cho sự […]

Cách tính vật liệu lọc nước

Cách tính vật liệu lọc nước Dựa vào khối lượng riêng ( tỉ trọng ) và thể tích của cột composite. m= D x V x % tỉ lệ từng loại vật liệu Được hiểu như sau: Thông thường, lượng vật liệu lọc sẽ chiếm tỉ lệ 70-75% thể tích của cột lọc. Ví dụ: […]

Hướng dẫn lắp đặt màng UF

CHÚ Ý: Trong quá trình kiểm tra và đưa vào sử dụng sau khi lắp đặt phải súc xả cột lọc bằng tay trong vòng 5 – 10 phút trước khi bắt đầu lọc lần đầu tiên V1 – Van cấp nước (Van đầu vào) V2 – Van súc xả ngược V3 – Van điều […]