Than hoạt tính gáo dừa

20,000

  • PH 7-8
  • Độ hấp phụ CCL4 40%-60%
  • Benzen 23 – 33%
  • MB 130 -170 ML/G
  • Độ cứng >95%
  • Độ tro 2 -5%
  • Độ ẩm <5%
  • IOD 650 – 850Mg/l
  • Kích thước hạt 2 – 4mm