Than hoạt tính gáo dừa

17,000

Liên hệ: Ms. Vy 090 131 2207

Giá bán: 425.000 / Bao / 25 KG

THÔNG TIN KỸ THUẬT THAN HOẠT TÍNH 

Màu sắc: Đen

  • Độ cứng >95%
  • Độ tro 2 -5%
  • Độ ẩm <5%
  • IOD 650 – 850Mg/l
  • Kích thước hạt 2 – 4mm