Hướng dẫn lắp đặt màng UF

CHÚ Ý:

Trong quá trình kiểm tra và đưa vào sử dụng sau khi lắp đặt phải súc xả cột lọc bằng tay trong vòng 5 – 10 phút trước khi bắt đầu lọc lần đầu tiên

V1 – Van cấp nước (Van đầu vào)

V2 – Van súc xả ngược

V3 – Van điều chỉnh

V4 – Van đầu ra

Quá trình vận hành

1. Ở chế độ hoạt động bình thương, vị trí các van sẽ giống như sơ đồ 1.

2. Van tự động sẽ thực hiện việc súc xả theo chương trình đã đặt, việc súc xả này gọi là súc xả xuôi.

3. Để thực hiện quá trình súc xả ngược, vị trí các van sẽ như sơ đồ 2.

4. Van cấp nước đóng và van xả ngược (Van 2) mở. Sau đó, tiến hành súc xả ngược bằng tay bằng cách mở van van tự động (Bấm nút ON/START)

5. Khi nước xả ra đã sạch, đóng van tự động (Bấm nút OFF/hoặc bấm nút START một lần nữa), xoay lại các van về vị trí cũ như trong sơ đồ 1.

6. Sau đó, thực hiện việc súc xả xuôi bằng tay bằng cách mở van tự động (bấm nút ON/START) cho đến khi nước xả ra sạch.

7. Lập lại bước 3 đến bước 6 từ 3-4 lần như một chuỗi các quá trình bảo trì định kỳ ở trên đỉnh cột lọc của hoạt động súc xả tự động được thực hiện bởi van tự động.

8. Sau quá trình bảo trì, phải đảm bảo vị trí các van trở về trạng thái bình thường như trong sơ đồ 1.

Súc xả xuôi là một quá trình được thực hiện tự động bởi van tự động bằng cách đặt trước chu kỳ và thời gian. Nước đầu vào sẽ xúc rửa bề mặt các ống mao dẫn và thải ra mỗi khi van tự động mở bẩt kể là bằng tay hay tự động.

Súc xả ngược là một quá trình súc xả khác, là sự đảo ngược lại của quá trình súc xả xuôi, bằng cách cho nước sạch đi vào bên trong các ống mao dẫn và xúc từ bên trong ra bên ngoài. Điều này giúp xúc sạch các cặn bẩn bám sâu bên lòng các ống mao dẫn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *