Than hoạt tính Modi Ấn Độ

17,500

• Hình dạng : dạng hạt không định hình.
• Iodine : min 650 mg/gam
• Màu sắc : màu đen đặc trưng của than.
• Tỷ trọng ở 250C : 0,440 – 0,600 g/ml.
• Tính tan trong nước hoặc trong dung môi khác : không.
• Độ ẩm (Moisture) : 5% tối đa.
• Độ tro (Ash) : 3% tối đa.
• Cường độ (Hardness): 95% tối thiểu.
• Độ pH : 9 – 11 .
• Điểm cháy : trên 450 0C.
• Đóng gói: 25 kg/ bao