Cột composite Lọc nước 1354

  • Tên cột: Composite 1354
  • Lưu lượng: 2.1 m3/h
  • Kích thước: 330 x1375 (mm)
  • Xuất xứ : China
  • Công dụng : chứa vật liệu – lọc nước

HOT LINE: 090 131 2207 ( Ms. Vy )