Cột lọc nước composite FRP 817

  • Tên cột: Composite 817
  • Dung tích: 11,7 (L)
  • Lưu lượng: 0,1- 0,2 m3/h
  • Kích thước: 203 x430 (mm)
  • Kích thước cửa: 2.5” cửa ra ở trên
  • Xuất xứ : China
  • Công dụng : chứa vật liệu – lọc nước
  • Áp lực : tối đa 3 kgf/cm2

HOT LINE: 090 131 2207 MS. VY