Hạt Nâng PH FloMag

LIÊN HỆ: 090 131 2207 MS. VY

Hạt nâng pH FloMag là vật liệu nâng độ pH cho nguồn nước có độ pH thấp (4.0 – 6.0) bằng cách trung hòa Carbon dioxide tự do trong nước.

Sử dụng thay thế các loại hạt khác như hạt nâng pH L/S Việt Nam, Corosex…