Lõi lọc PP 10 inch

20,000

  • Vật liệu lọc: Polypropylene
  • Ống trụ giữa:  Polypropylene
  • Cấp lọc: 0.2, 0.45, 1, 2, 5, 10, 25, 50
  • Nhiệt độ tối đa:  60oC
  • Áp suất tối đa: 40PSID (2.8 bars)
  • Chênh áp max:  30PSID (2.4 bars)
  • Lưu lựong:  2 – 10 GPM (450 – 2200 lít/ giờ) trên mỗi 10″ chiều dài
  • Chiều dài: 5″, 9-7/8″, 20″, 30″, 40″
  • Đường kính trong:  1.0″ (2.54 cm)
  • Đường kính ngoài: 2.5″ (6.35 cm) và 4-1/2” (11.43 cm)