Bồn lọc composite 1354

  • Tên cột: Composite 1354
  • Lưu lượng: 2.1 m3/h
  • Kích thước: 330 x1375 (mm)
  • Xuất xứ : China
  • Công dụng : chứa vật liệu – lọc nước

HOT LINE: 08999 38512 ( Ms. Lam Châu )

error: Content is protected !!