Bồn lọc nước composite 1465

Cột composite (FRP) lọc nước 1465 

  • Kích thước 356mmx1651mm,
  • Thể tích:  149,6 lit,
  • Lưu lượng: 2.5 – 3 m3/h

HOT LINE: 08999 38512 Ms Lam Châu

error: Content is protected !!