Bồn lọc composite 1465

  • Tên cột: Composite 1465
  • Lưu lượng: 2,5 – 3 m3/h
  • Kích thước: 350 – 1620 (mm)
  • Xuất xứ : China
  • Công dụng : chứa vật liệu – lọc nước

HOT LINE: 08999 38512 Ms Lam Châu

error: Content is protected !!