Cát Khô Lọc Nước

1,800

  • Xuất xứ : sản phẩm của Đức An
  • Kích thước : 2-3mm
  • Công dụng : làm lớp lót đáy bể lọc
  • Hạn dùng : tối thiểu 6 tháng  nên thay mới, định kỳ rửa ngược rửa xuôi
  • Đơn vị tính : kg
  • Tỷ trọng : 1,4 kg/lít
  • Đóng bao : 25 kg hoặc 50 kg (chuẩn)