Sỏi lọc thạch anh

3,000

  • Xuất xứ : sản phẩm của Ducan Tech
  • Kích thước : 2-5mm, 5-10mm, 10-20mm, 20-25mm
  • Công dụng : làm lớp lót đáy bể lọc
  • Hạn dùng : tối thiểu 2 năm nên thay mới, định kỳ rửa ngược rửa xuôi
  • Đơn vị tính : kg
  • Tỷ trọng : 1,4 kg/lít
  • Đóng bao : 50 kg (chuẩn)
error: Content is protected !!