Cột composite (FRP) lọc nước 948

  • Tên cột: Composite 948
  • Lưu lượng: 0,5 m3/h
  • Kích thước: 225 x1005 (mm)
  • Xuất xứ : China
  • Công dụng : chứa vật liệu – lọc nước

HOT LINE: 090 131 2207 ( Ms. Vy )