HỆ LỌC NƯỚC NHIỄM PHÈN 2 CẤP LỌC

7,500,000

Vật liệu lọc:
– Than antraxit dùng để làm lớp đỡ các lớp vật liệu: không sử dụng sỏi so với các bộ lọc thông thường,
– Cát thạch anh làm trong nước và lọc cặn
– Đá Mangan đỏ loại 1 chuyên xử lý phèn
– Vật liệu ODM chuyên xử lý phèn ở trạng thái Fe 2+
– Đá nâng pH
– Than hoạt tính xử lý mùi loại 1: chuyên dùng để xử lý mùi hôi tanh của nguồn nước nhiễm phèn