Than hoạt tính dạng viên nén

10,000

Thông tin cơ bản ;
– tên sản phẩm : than hoạt tính viên nén
– Kích thước hình trụ độ dài 2 – 4 ly, đường kính 3 – 3,36 ly.
– pH: 7-8
– Độ hấp phụ CLL4: 40-60%
– Độ ẩm: <=2%
– Chỉ số iod: 650 – 850mg/l
– Benzen: 23 – 33%
– Độ tro: 2-5%
– Methylene Blue: 130-170mg/l