Than Ấn Độ OVIO

22,000

Than OVIO Ấn Độ  cấu tạo lỗ nhỏ li ti, khối lượng thấp làm tăng diện tích bề mặt hấp thụ chính vì điều này làm cho hiệu suất hấp thụ các ion, phân tử khí, chất lõng hoăc rắn cao hơn hẳn các loại than khác.

Liên hệ: 090 131 2207 Ms. Vy