Than antraxit

Liên hệ: Ms. Vy 090 131 2207

Giá bán: Liên hệ

  • Đặc điểm : dạng hạt, loại lớn 1.5-3.5mm, loại nhỏ 0.7-1.2mm
  • Công dụng : khử tạp chất lơ lửng, lọc cặn
  • Hạn dùng : tối thiểu 5 năm, định kỳ rửa ngược rửa xuôi bằng nước
  • Đơn vị tính : kg
  • Tỷ trọng : 0,7 kg/lít (loại lớn); 0,8 kg/lít (loại nhỏ)
  • Đóng bao : 25 kg (chuẩn)